E39 er stengt ved Flekkefjord etter ulykke

E39 er stengt ved Feda mellom Lyndal og Flekkefjord etter en alvorlig ulykke mellom en personbil og en lastebil vest for Fosselandtunnelen. Alle nødetater er på stedet. Det begynte å brenne i den ene bilen etter ulykken og brannen er i ferd med å spre seg, melder politiet i Agder
E39 blir stengt i lang tid, opplyser Vegtrafikksentralen. Det er omkjøring på Fv466 fra Flikka til Sandvatn, Fv42 fra Sandvatn til Kvinlog, og Fv465 fra Kvinlog til Feda via Kvinesdal. Store kjøretøy på strekningen Kristiansand–Stavanger anbefales å kjøre Fv42.

Author