Energikommisjonen ikke ferdig til fristen

Den regjeringsoppnevnte energikommisjonen blir ikke ferdig med sitt arbeid til fristen 15. desember. Ny frist er 1. februar.
Kommisjonen skal kartlegge landets energibehov og vurdere dilemmaene i norsk energipolitikk fram mot 2030 og 2050
– Siden kommisjonen ble oppnevnt har det skjedd store endringer i energi- og kraftsituasjonen i landene rundt oss som følge av Russlands angrepskrig i Ukraina, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding.

Author