Fiskekrisen i elva Oder er over

Over 190 tonn død fisk er hentet opp fra elva Oder langs grensa mellom Polen og Tyskland, men situasjonen i elva er nå i ferd med å normalisere seg igjen.
– Den akutte krisen er over, sier miljøministeren i den tyske delstaten Brandenburg, Axel Vogel.
Det er fortsatt ikke fastslått med sikkerhet hva som forårsaket fiskedøden i elva, men teorier går ut på at det kan være snakk om kjemiske utslipp, høyt saltnivå, lav vannstand, alger eller høy vanntemperatur.
Tyske myndigheter har testet vannkvaliteten ved å slippe ut små krabber, og disse dør ikke lenger. Det er heller ikke gjort funn av mer død fisk de siste dagen. (NTB)

Author