Minibank i Fredrikstad ga ut for mye penger

I Fredrikstad sentrum har en minibank fra Nordea en teknisk feil som gjør at den leverer ut mer penger enn uttaket tilsier.
Dette er varslet fra politiet til eier av minibank. Politiet i Øst skriver på Twitter at det er viktig å understreke at samtlige uttak blir registrert med rett utbetaling. Kunder blir fakturert for overstigende beløp. Aktuell minibank er stengt ned. Politiet oppfordrer de som har gjort uttak og fått utbetalt mer enn de skulle, om å ta kontakt med banken på mandag.

Author