Norsk olje og gass skifter navn

Fra august bytter Norsk olje og gass navn til Offshore Norge, melder interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen i en pressemelding.
Bakgrunnen for navnebyttet er at norsk sokkel er i endring. I tillegg til olje og gass organiserer selskapet også havvindselskapene, selskaper som fanger og lagrer CO2 under havbunnen, i tillegg til selskaper som driver med hydrogen og havbunnsmineraler. (NTB)

Author