Trafikkulykke med bil og syklist

Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 ved Otta. En syklist og en bil er involvert.
Syklisten flys til St. Olavs hospital i Trondheim. Skadeomfanget er ukjent, skriver politiet.

Author