Vårt Land: Regjeringen foreslår milliardpakke til Ukraina

Norge bør forplikte seg til å gi et stort milliardbeløp til Ukraina over fem år, foreslår regjeringen i sin Ukraina-pakke, ifølge Vårt Land.
7. februar skal regjeringen legge fram en detaljert skisse for de parlamentariske lederne på Stortinget, erfarer avisen. Vårt Land kjenner ikke til det totale beløpet som foreslås.

Author